ΟΔΗΓΟΣ

Ο παρακάτω «Οδηγός για Επαγγελματίες» δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου “LOOK WIDE: Developing a working method to support LGBTI victims of GBV by integrating gender and sexual diversity” – «Ανάπτυξη μίας μεθόδου εργασίας για την υποστήριξη ΛΟΑΤΚΙ+ θυμάτων έμφυλης βίας μέσω της προώθησης της έμφυλης και της σεξουαλικής ποικιλομορφίας», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια. Το έργο φιλοδοξεί να συμβάλει στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των λεσβιών, των γκέι, των αμφί, των τρανς και των intersex ατόμων που έχουν υποστεί έμφυλη βία (ΕΒ) μέσω της ενσωμάτωσης των διαστάσεων της έμφυλης και της σεξουαλικής ποικιλομορφίας σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης. 

Leave a Reply