Καλές Πρακτικές

Κατά τη διάρκεια του έργου Look Wide!, οι εταίροι πραγματοποίησαν εκπαιδεύσεις και συνεργάστηκαν στην υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων με διάφορους οργανισμούς και επαγγελματίες. 

Η ΜΚΟ Surt διεξήγαγε εκπαιδεύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες που εξειδικεύονται στην καταπολέμηση της βίας από τον Δήμο της Βαρκελώνης και άλλες επαρχιακές περιοχές, σε ιδιωτικούς οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες κατά της βίας και σε ΛΟΑΤΚΙ Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚΠ). Mάθετε περισσότερα για τις εκπαιδεύσεις που υλοποίησε η Surt

Ο οργανισμός Dissens εκπαίδευσε επαγγελματίες που εργάζονται σε διάφορες υπηρεσίες που εστιάζουν π.χ. σε γυναίκες-θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή με αναπηρία, σε ξενώνες για θύματα έμφυλης βίας, στην πρόληψη της βίας στα σχολεία, σε κορίτσια που έπεσαν θύματα σεξουαλικής βίας στο σπίτι τους, σε αστέγους κτλ. Mάθετε περισσότερα για τις εκπαιδεύσεις που υλοποίησε Dissens

Η οργάνωση Differenza Donna εκπαίδευσε ψυχολόγους κοινωνικών υπηρεσιών, επαγγελματίες διαφόρων οργανώσεων καταπολέμησης της βίας στη Ρώμη και την Περούτζια, κοινωνικούς λειτουργούς δημόσιων νοσοκομείων και υγειονομικών υπηρεσιών, καθώς επίσης, νομικούς, ΛΟΑΤΙ και ακτιβίστριες για τα δικαιώματα των γυναικών. Mάθετε περισσότερα για τις εκπαιδεύσεις που υλοποίησε Differenza Donna

Η ΛΟΑΤΚΙ οργάνωση Háttér Society εκπαίδευσε σχολικούς ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που εργάζονται με νέους σε σχολεία και άλλους χώρους παροχής υπηρεσιών. Η εκπαίδευση επικεντρώθηκε στην εργασία με ΛΟΑΤΙ νέους/ες που συχνά πέφτουν θύματα έμφυλης βίας (π.χ. παρενόχληση λόγω προκαταλήψεων ή σχολικός εκφοβισμός λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή/και έκφρασης φύλου) από τους συνομηλίκους τους και το σχολικό προσωπικό. Mάθετε περισσότερα για τις εκπαιδεύσεις που υλοποίησε Háttér Society

Το ΚΜΟΠ πραγματοποίησε εκπαιδεύσεις στις οποίες συμμετείχαν ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία και υγειονομικές υπηρεσίες, σύμβουλοι ψυχικής υγείας, νομικοί και ΛΟΑΤΙ ακτιβιστές.  Mάθετε περισσότερα για τις εκπαιδεύσεις που υλοποίησε το ΚΜΟΠ

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων, οι εταίροι συνεργάστηκαν με τις λεσβιακές οργανώσεις LesMigraS Berlin (Γερμανία), Arcilesbica Roma (Ιταλία) και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Galop (Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς και με άλλους παρόχους υποστηρικτικών υπηρεσιών.