Προτάσεις

Μερικές από τις θεμελιώδεις αρχές που θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διέπουν το έργο των επαγγελματιών που εργάζονται με ΛΟΑΤΚΙ+ θύματα έμφυλης βίας είναι οι εξής:

 • Οι επαγγελματίες οφείλουν να αναγνωρίζουν και να κατανοούν ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου αποτελούν διακριτές έννοιες και δεν είναι απαραίτητα αλληλένδετες. Επίσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν τις δύο αυτές έννοιες, όταν εργάζονται με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.
 • Οι επαγγελματίες πρέπει να σέβονται τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να αυτοπροσδιορίζονται τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Δεν είναι σωστό να προσπαθούν να ερμηνεύσουν ή να αναζητούν συγκεκριμένα στοιχεία που να «αιτιολογούν» τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου. Είναι λάθος να κάνουν εικασίες με βάση την εμφάνιση ή την έκφραση φύλου του ατόμου αυτού. Είναι απαράδεκτο, σε κάθε περίπτωση, ένας επαγγελματίας να προσπαθεί να αλλάξει τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου, καθώς συνιστά άμεση παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακόμη, οι επαγγελματίες δεν θα πρέπει να κάνουν υποθέσεις και ερωτήσεις για την ανατομία των τρανς ατόμων (χαρακτηριστικά φύλου).
 • Οι επαγγελματίες θα πρέπει να κατανοούν ότι το φύλο είναι μια μη δυαδική κατασκευή που επιτρέπει ένα εύρος ταυτοτήτων φύλου και η ταυτότητα φύλου ενός ατόμου μπορεί να μη συμφωνεί με το φύλο που αποδόθηκε στη γέννηση. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να θεωρούν ότι η ταυτότητα φύλου ενός ατόμου πρέπει να εντάσσεται αποκλειστικά εντός του διπόλου των φύλων. Για τον λόγο αυτό, δεν θα πρέπει να υποθέτουν ότι γνωρίζουν τις αντωνυμίες που χρησιμοποιεί ένα άτομο, ούτε να χρησιμοποιούν ονόματα ή αντωνυμίες διαφορετικά από αυτά που επιθυμεί το ίδιο ανάλογα με το πώς αυτοπροσδιορίζεται. Πέραν αυτού, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν το όνομα που αναγράφεται στα επίσημα έγγραφα ούτε τις αντωνυμίες που, κατά τη γνώμη τους, του ταιριάζουν καλύτερα, αλλά να σέβονται πλήρως το επιθυμητό όνομα και τις αντωνυμίες του ατόμου.
 • Οι επαγγελματίες δεν πρέπει να θεωρούν τη διερεύνηση σεξουαλικού προσανατολισμού ή τη ρευστότητα στην ταυτότητα φύλου ως αυτόνομα συμπτώματα διαταραχών ή ένδειξη ψυχοπαθολογίας. Η δυσφορία φύλου δεν είναι ψυχική διαταραχή και δεν πρέπει να θεωρούν ότι εκφράζεται ή βιώνεται με τον ίδιο τρόπο από όλα τα τρανς άτομα. Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συμβουλεύουν τρανς ή/και intersex άτομα να προβούν σε επεμβάσεις ή άλλες ιατρικές ενέργειες που δεν είναι απαραίτητες για την υγεία τους, εάν δεν το επιθυμούν.
 • Οι επαγγελματίες  οφείλουν να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο το στίγμα, οι προκαταλήψεις, οι διακρίσεις και η βία επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, καθώς και την επίδραση των θεσμικών (συστημικών) εμποδίων στις ζωές των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
 • Οι επαγγελματίες οφείλουν να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα να μπορούν να εξερευνήσουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα του φύλου τους. Κάτι τέτοιο μπορεί να περιλαμβάνει τη δοκιμή χρήσης διαφορετικών ονομάτων, αντωνυμιών ή εκφράσεων φύλου.
 • Οι επαγγελματίες οφείλουν να αναγνωρίζουν τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις προκαταλήψεις τους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και τις οικογένειές τους και συγχρόνως να αναζητούν συμβουλευτική ή να κάνουν κατάλληλες παραπομπές, όποτε κρίνεται απαραίτητο.
 • Οι επαγγελματίες οφείλουν να αναγνωρίζουν και να σέβονται τις σχέσεις των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και τη σημαντικότητά τους, ανεξάρτητα από το αν είναι νομικά αναγνωρισμένες ή όχι.
 • Οι επαγγελματίες οφείλουν να κατανοούν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αντιδράσει η οικογένεια καταγωγής απέναντι στον λεσβιακό, ομόφυλο ή αμφιφυλόφιλο σεξουαλικό προσανατολισμό του ατόμου, όπως και στο ενδεχόμενο να είναι τρανς ή intersex. Κάτι τέτοιο, όμως, μπορεί να έχει αντίκτυπο στην οικογένεια καταγωγής του και τη μεταξύ τους σχέση, κυρίως λόγω της ευρέως διαδεδομένης ΛΟΑΤΚΙ+ φοβίας.
 • Οι επαγγελματίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις προκλήσεις που συνδέονται με τις πολλαπλές και συχνά συγκρουόμενες κανονιστικές αξίες και πεποιθήσεις που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που ανήκουν σε φυλετικές και εθνικές μειονοτικές ομάδες. Η υιοθέτηση μίας διαθεματικής προσέγγισης των διακρίσεων θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα την αλληλεπίδραση διαφόρων μορφών διακρίσεων.
 • Οι επαγγελματίες οφείλουν να αναγνωρίζουν τα ειδικά προβλήματα και τους παράγοντες επικινδυνότητας που υπάρχουν για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα νεαρής ηλικίας (π.χ. την έκταση και τις συνέπειες του ομοφοβικού εκφοβισμού στο σχολείο και σε άλλους χώρους). 
 • Οι επαγγελματίες οφείλουν να ενημερώνονται και να κατανοούν τις συνέπειες του HIV/AIDS στις ζωές και τις κοινότητες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
 • Οι επαγγελματίες οφείλουν να αναγνωρίζουν τις (δομικές) διακρίσεις που υφίστανται τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στον χώρο εργασίας και σε άλλα κοινωνικά περιβάλλοντα.
 • Οι επαγγελματίες οφείλουν να αυξάνουν τη γνώση και την κατανόησή τους γύρω από τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου μέσω συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, εποπτείας και συμβουλευτικής.
 • Οι επαγγελματίες οφείλουν να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα και τα πλεονεκτήματα μίας διαθεματικής προσέγγισης, όταν παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε τρανς και μη συμμορφούμενα ως προς το φύλο τους άτομα καθώς και να προσπαθούν να συνεργάζονται με άλλους παρόχους.
 • Οι επαγγελματίες θα πρέπει να προωθούν την κοινωνική αλλαγή που μειώνει τις αρνητικές επιδράσεις του στίγματος στην ψυχική υγεία και την ευημερία των τρανς και των μη συμμορφούμενων ως προς το φύλο ατόμων.
 • Οι επαγγελματίες θα πρέπει να αναγνωρίζουν ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα ενδέχεται να μοιράζονται κοινές εμπειρίες, όμως είναι μοναδικές προσωπικότητες που έχουν διαφορετικές ανάγκες και ζωές. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να αναγνωρίζουν τις διαφορές αυτές και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους βιώνουν τις διακρίσεις και τον στιγματισμό. Κάθε άτομο και κάθε ταυτότητα που εκπροσωπείται στο ακρωνύμιο (όπως επίσης, όλες οι υπόλοιπες ταυτότητες που δεν αναφέρονται συγκεκριμένα εδώ, αλλά συμπεριλαμβάνονται στο ΛΟΑΤΚΙ+ φάσμα, π.χ. asexual, queer, non binary άτομο κτλ.) έχει διακριτές ανάγκες και διαφορετικές πραγματικότητες ζωής.

Για περισσότερες προτάσεις και συμβουλές, ανατρέξτε στον Οδηγό για Επαγγελματίες.

Leave a Reply