Έχω πέσει στο παρελθόν θύμα βίας, επειδή ανήκω στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα

Η έμφυλη βία περιλαμβάνει κάθε πράξη βίας ή παρενόχλησης που μπορεί να επιφέρει σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο.

Παραδείγματα τέτοιων μορφών βίας και παρενόχλησης είναι τα εξής:

  • σωματική βία,
  • σεξουαλική βία (π.χ. σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική εκμετάλλευση),
  • συναισθηματική και ψυχολογική βία (π.χ. απειλές και εκφοβισμός),
  • παρενόχληση,
  • διαδικτυακή (online) βία,
  • οικονομική βία, και
  • δομική/συστημική βία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες στις οποίες μπορείτε να απευθυνθείτε σε εθνικό επίπεδο, επικοινωνήστε με τους εταίρους του έργου:

Dissens, Γερμανία
ΚΜΟΠ, Ελλάδα
Differenza Donna, Ιταλία
Háttér Society, Ουγγαρία
Fundació SURT, Ισπανία